Privacyverklaring

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Automation Support in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Wij doen dit enkel en alleen om Uw belangrijke gegevens, documenten, foto ’s muziek, email e.d. niet verloren te laten gaan. Nadat wij alle gegevens weer terug op uw PC geplaatst hebben bewaren wij deze data maximaal 7 dagen. U heeft dan ruimschoots de tijd om te controleren of ook alles daadwerkelijk is teruggezet. Na deze dagen verwijderen wij al uw gegevens van onze schijf wij raden U aan te zorgen voor een goede backup van uw data of in overleg met ons hier voor de uit te voeren reparatie duidelijke afspraken over te maken zodat uw gegevens niet verloren gaan. U kunt er uiteraard op vertrouwen dat wij verder niets met uw data doen. Wij kijken deze niet in en geven deze in geen enkel geval door aan derden. Onze PC ‘s zijn zodanig beveiligd dat anderen geen toegang hebben tot welke data dan ook die zich op onze computers bevinden.

Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren: Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen. worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten. e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten. Als wij voor u een backup van data gemaakt hebben gaan wij hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Wij bewaren deze data maximaal 7 dagen op onze computers, daarna worden alle data definitief gewist en zijn niet meer terug te halen.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard. In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze gegevens verzamelen.

Op onze site wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites, Automation Support is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Automation Support kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Automation Support , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Automation Support verstrekt.Automation Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Automation Support verwerkt zijn:

– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

Waarom Automation Support gegevens nodig heeft

Automation Support verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Automation Support kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

– Offertes
Facturen
Belangrijke mededelingen

Hoe lang Automation Support gegevens bewaart

Automation Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Delen met anderen

Automation Support verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

– Boekhouding
– Het aanbieden van advertenties die het beste bij u als bezoeker passen

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Automation Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Automation Support gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Automation Support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Automation Support bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Automation Support te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Automation Support heeft hier geen invloed op.

Automation Support​​​​​​​ heeft Google geen toestemming gegeven om via Automation Support​​​​​​​ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media Plugins

Automation Support​​​​​​​ maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Automation Support​​​​​​​ gebruik van een aantal plugins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plugins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

Automation Support​​​​​​​ waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Automation Support​​​​​​​ verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Automation Support​​​​​​​ hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden worden zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autosup.nl, Automation Support​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Automation Support​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen

Automation Support​​​​​​​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Automation Support​​​​​​​ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Automation Support​​​​​​​ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Automation Support​​​​​​​ op via info@autosup.nl. Deze website is een website van Automation Support​​​​​​​.

Automation Support​​​​​​​ is als volgt te bereiken:

Postadres: E. Dorsstraat 12​​​​​​​ 5971VG Grubbenvorst​​​​​​​
Vestigingsadres:E. Dorsstraat 12​​​​​​​ 5971VG Grubbenvorst​​​​​​​
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12057720​​​​​​​

E-mailadres: info@autosup.nl​​​​​​​
Telefoonnummer: 06-40283649​​​​​​​